Uvjeti prodaje

Prema Zakonu o zaštiti potrošača maloljetne osobe ili potpuno poslovno nesposobne osobe ne mogu obavljati kupnju na daljinu, to mogu učiniti samo njihovi zakonski zastupnici. Ako naručena roba više nije dostupna, Gardes Idee d.o.o. će ponuditi kupcu drugu najsličniju robu i nakon što kupac potvrdi e-mailom da mu ponuda odgovara najranije slijedeći dan isporučiti će robu kupcu prema odabranom načinu dostave. Ukoliko kupcu ponuda ne odgovara izvršit ćemo povrat sredstava.

Robu ne isporučujemo na temelju potvrde o uplati, već tek nakon što uplata bude vidljiva na našem žiro računu. Kod uplata u hrvatskim poslovnim bankama to je najčešće sljedeći radni dan, a u velikom broju slučajeva dva radna dana od dana uplate, a kod plaćanja u poslovnicama Hrvatskih pošta, minimalno dva radna dana nakon uplate. Ukoliko plaćate virmanom ili općom uplatnicom i želite da Vam pošiljka stigne što prije za ovu vrstu plaćanja, molimo Vas pravilno popunite virman ili opću uplatnicu i obavezno upišite pravilan poziv na broj odobrenja, jer znatno može utjecati na brzinu isporuke, a uplatu izvršite u poslovnoj banci prije 12.00 sati. Za sve uplate koje su primljene prije 12.00 sati i vidljive su na našem računu, isporuka kreće isti ili slijedeći radni dan, a vrijeme isporuke nadalje ovisi o uvjetima isporuke kurirske službe i adresi na koju se roba isporučuje. Za sve uplate primljene poslije 12.00 sati, isporuka kreće najranije slijedeći radni dan.

Ukoliko, zbog greške ili previda, cijena objavljena u web shopu nije ispravna ili je u međuvremenu promijenjena, zadržavamo pravo na izmjenu. Gardes Idee d.o.o. zadržava pravo da Vas informira o promjeni ili ispravnosti cijene te da Vam pruži priliku da potvrdite ili otkažete svoju narudžbu.

Informacije na web trgovini

Gardes Idee d.o.o. ulaže maksimalne napore u održavanju informacija na stranicama web trgovine ažurnim i točnim. Gardes Idee d.o.o. ne može jamčiti stopostotnu točnost svih prikazanih informacija o proizvodima i uslugama. U izuzetnim slučajevima su moguća odstupanja stvarnih podataka i podataka dostupnih na web stranicama. Gardes Idee d.o.o. se obvezuje u svakom takvom slučaju revidirati narudžbu i kontaktirati kupca da se osobno dogovori o alternativnim rješenjima. Isto tako, fotografije proizvoda ne moraju uvijek odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi i treba ih shvatiti samo kao informativnu ilustraciju. Za sve dodatne informacije kontaktirajte odjel prodaje info@garde.hr.

Izjava o sigurnosti online plaćanja

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta. CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima. Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke. Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje. Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka. Hvala što koristite CorvusPay!

Security of Online Payments While conducting payments on our web shop you are using CorvusPay – an advanced system for secure acceptance of credit cards on the Internet. CorvusPay ensures complete privacy of your credit card data from the moment you type them into the CorvusPay payment form. Data required for billing is forwarded encrypted from your web browser to the bank that issued your payment card. Our store never comes into contact with your sensitive payment card data. Similarly, CorvusPay operators cannot access your complete cardholder data. An isolated system core independently transmits and manages sensitive data while at the same time keeping it completely safe. The form for entering payment data is secured by an SSL transmission cipher of the greatest reliability. All stored data is additionally protected by hi-grade encryption, using hardware devices certified by FIPS 140 2 Level 3 standard. CorvusPay fulfills all of the requirements for safe online payment prescribed by the leading credit card brands, operating in compliance to the PCI DSS Level 1 standard – the highest security standard of the payment card industry. Payments made by cards enroled with the 3-D Secure program are further authenticated by the issuing bank, confirming your identity through the use of a token or a password. All information collected by Corvus Info is considered a banking secret and treated accordingly. The information is used exclusively for the purposes for which they were intended. Your sensitive data is fully secure and it’s privacy is guaranteed by the state of the art safeguard mechanisms. We collect only the data necessary for performing the work in accordance with the demanding prescribed procedures for online payment. Security controls and operating procedures applied within the CorvusPay infrastructure not only ensure current reliability of CorvusPay but permanently maintain and enhance the security levels of protecting your credit card information by maintaining strict access controls, regular security and in-depth system checks for preventing network vulnerabilities. Thank you for using CorvusPay!

  

Cijene u valutama

Sva plaćanja će se vršiti u hrvatskoj valuti. Iznos koji će se naplatiti na Vašoj kreditnoj kartici izračunat je konverzijom cijene iz eura u hrvatsku kunu prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne Banke. Prilikom terećenja Vaše kreditne kartice, isti iznos će se konvertirati u Vašu lokalnu valutu prema tečajnoj listi udruge kartičarskih kuća. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost male razlike između originalne cijene prikazane na našoj web trgovini.

Prices in other currencies

If there are prices shown in currencies other than Croatian Kuna, we state that those prices are calculated according to the current exchange rate of Croatian National bank, and they serve only as information for buyers. The charged price can be different than those displayed here. All payments will be effected in Croatian currency. The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Croatian kuna according to the current exchange rate of the Croatian National bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site

Uvjeti korištenja

Stranica www.gardes.hr je u vlasništvu tvrtke Gardes Idee d.o.o. Za vrijeme korištenja primjenjuju se ovdje navedena pravila i Uvjeti korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni. Zadržavamo pravo promjene ovih pravila i Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave.

Copyright

Stranica www.gardes.hr je u vlasništvu tvrtke Gardes Idee d.o.o. Sav sadržaj na www.gardes.hr kao što su tekstovi, grafički sadržaji, zaštitni znakovi (logotipi), ikonice, audio i video zapisi, digitalni downloadi, softverski paketi i podaci vlasništvo su tvrtke Gardes Idee d.o.o. ili naših partnera i zaštićeni su domaćim i međunarodnim propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava odnosno prava industrijskog vlasništva i njihova neovlaštena uporaba predstavlja povredu propisa o zaštiti prava intelektualnog vlasništva.

Povrat novaca i raskid ugovora

Kupac ima pravo u roku od 30 dana od preuzimanja robe Gardes Idee d.o.o. javiti na email : info@gardes.hr da odustaje od ugovora, bez da mora navesti razlog svoje odluke. Rok za povratak se počinje računati od datuma preuzimanja. Trošak koji tereti kupca u vezi s odustajanjem od ugovora je trošak povrata robe (koji se u slučaju slanja obračunava po cjeniku dostavne službe). Robu je potrebno vratiti prodavatelju u roku od najkasnije 30 dana od poslane poruke o odustajanju od ugovora (kupovine).
Kupac mora prodavatelju vratiti artikl u nepromijenjenoj količini, osim ako je artikl uništen, pokvaren, izgubljen ili se njegova količina nije smanjila krivnjom kupca. Kupac ne smije neograničeno koristiti artikle do odustajanja od ugovora. Kupac smije obaviti pregled i testiranje artikla u opsegu koji je nužan za određivanje stvarnog stanja. Kupac odgovara za umanjenje vrijednosti robe, ako to umanjenje nije posljedica proizašla iz nužnog testiranja prirode, osobina i djelovanja robe.
Povrat plaćenih iznosa,(osim dodatnih troškova zbog odabira vrste dostave koja nije cjenovno najpovoljniji ponuđeni standardni oblik dostave od strane poduzeća) biti će izveden odmah, ako je to moguće, a najkasnije u roku od 14 dana od primitka poruke o odustajanju od ugovora.
Gardes Idee d.o.o. vraća primljenu uplatu potrošaču istim platežnim sredstvom koje je upotrijebio sam kupac (plaćanjem na transakcijski račun).
Povrat primljene robe u roku za otkazivanje od ugovora se smatra porukom o odustajanju od ugovora.
Pravo na odstupanje od ugovora detaljno uređuju Zakon o zaštiti potrošača (članak 72) odnosno Zakon o obveznim odnosima odredbe Zakona o zaštiti potrošača.
Vraćenoj robi mora biti priložena kopija računa te vaši osobni podaci zajedno s brojem osobnog bankovnog računa (IBAN) na koji ćemo vam vratiti novac.

Ako roba ne djeluje pravilno ili ne djeluje u skladu s vašim očekivanjima, obratite nam se putem kontakt obrasca ili pošaljite email na info@gardes.hr.

Vaš korisnički račun

Ako koristite ovu web stranicu, Vi ste odgovorni za povjerljivost vašeg korisničkog računa – korisničkog imena, lozinke i ostalih osobnih podataka kao i za restrikciju pristupa Vašem računalu. Vi prihvaćate odgovornost za sve aktivnosti koje se izvedu koristeći Vaše korisničko ime i lozinku.

Elektronička komunikacija

Kada posjetite www.gardes.hr  ili nam pošaljete elektronsku poštu (e-mail), s nama komunicirate elektronski. Ovime pristajete na elektronsku komunikaciju s www.gardes.hr.  Mi s Vama komuniciramo putem e-maila ili uz pomoć informacija na stranicama www.gardes.hr . Ovime pristajete na sva pravila, upozorenja, obavijesti i ostale poruke putem kojih mi komuniciramo s Vama. Nije dozvoljeno korištenje neispravnih ili tuđih e-mail adresa, impersonacija druge osobe i/ili organizacije ili bilo kakvo drugačije navođenje na krivi izvor sadržaja i komunikacije.

Prijava povrede i zaštite prava

Gardes Idee d.o.o. poštuje prava intelektualnog vlasništva i druga prava trećih osoba. Ako vjerujete da je Vaše djelo kopirano ili su na bilo koji drugi način povrijeđena Vaša prava, molimo Vas da nas o tome obavijestite.

Prigovori i sugestije

Sukladno odredbi članka 8. Zakona o zaštiti potrošača (NN 79/07, 125/07, 79/09), obavještavamo Vas da nam eventualne prigovore možete uputiti putem e-mail-a na info@gardes.hr ili pisanim putem na adresu Gardes Idee d.o.o, Luke Ilića Oriovčanina 9, 10 000 Zagreb. Na upućeni prigovor dužni smo Vam odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je isti zaprimljen.

Uvjeti dostave

Naručeni proizvodi su pakirani u originalnoj ambalaži, odnosno pakiraju se na način da tijekom uobičajene manipulacije ne budu oštećeni. Prilikom preuzimanja kupac je dužan provjeriti stanje pošiljke, te u slučaju oštećenja odmah reklamirati proizvod dostavljaču (djelatniku tvrtke koja vrši dostavu).

Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Kupac je obavezan prilikom preuzimanja robe potpisati otpremnicu ili dostavnicu te je dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanju.

Vaša pošiljka je osigurana od gubitka i oštećenja u dostavi.

Dostava se vrši do ulaza u stambeni objekt željene adrese. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije dužan nositi robu do kata na kojem se nalazi kupac već do ulaza u zgradu. Dostava se vrši putem prijevozničkih tvrtki koje obavljaju usluge transporta.

Vaša pošiljka je osigurana od gubitka i oštećenja u dostavi.

Ako je plaćanje proizvoda izvršeno radnim danom (pon. – pet.), naručeni proizvodi dostavljaju se kupcu najranije sljedeći dan nakon što je transakcija provedena, a kad je uplata izvršena vikendom ili petkom poslije podne proizvodi se dostavljaju prvi sljedeći radni dan.

 

Privatnost podataka / GDPR

Vjerujemo da ste upoznati sa novom Općom odredbom o zaštiti osobnih podataka (General Data Protection Regulation – “GDPR”), koja je stupila na snagu 25. svibnja 2018. Kako bismo mogli djelovati u skladu GDPR zahtjevima o suglasnosti, dužni smo prikupiti potvrde naših korisnika o suglasnosti s primanjem naših sadržaja.

Ako i ubuduće želite primati naše promotivne ponude, obavijesti o akcijama i ostalim ponudama, molimo vas da nam potvrdite svoju suglasnost.

Elektronskim potpisom ove pristupnice ( Elektronskim potpisom se smatra klik na oznaku PRISTAJEM ),

Privola za korištenje osobnih podataka u marketinške svrhe prema Uredbi o zaštiti osobnih podataka

Prihvaćanjem ove izjave dajete suglasnost da Gardes Idee d.o.o. prikuplja vaše osobne podatke – ime i prezime, adresu, telefonski broj i adresu elektroničke pošte (u nastavku teksta: osobni podaci) te da ih obrađuje tako da vas na navedeni telefonski broj i adresu elektroničke pošte obavještava u marketinške svrhe (posebne ponude, popusti, novosti u ponudi…). Navedeni osobni podaci mogu se koristiti samo u gore navedene svrhe. Voditelj zbirke Vaših osobnih podataka je Gardes Idee d.o.o. na adresi Luke Iliča Oriovčanina 9, 10000 Zagreb, Hrvatska.

Voditelj obrade osobnih podataka poduzima sve tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka. Voditelj obrade osobnih podataka čuvati će Vaše osobne podatke sve do opoziva ove privole.

Predmetnu privolu dajete dobrovoljno te njenim prihvaćanjem potvrđujete kako ste upoznati da u bilo koje vrijeme možete povući privolu bez bilo kakvih negativnih posljedica. Također ste upoznati da, sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka, možete pod određenim uvjetima koristiti svoja prava da dobijete potvrdu o obradi, izvršiti uvid u svoje osobne podatke, ispraviti ili dopuniti svoje osobne podatke, prigovoriti daljnjoj, ili prekomjernoj obradi, blokirati nezakonitu obradu, zatražiti brisanje svojih osobnih podataka te zaprimiti presliku osobnih podataka radi prijenosa drugom voditelju obrade.

Potvrđujete da ste od strane voditelja osobnih podataka upoznati kako sve ostale informacije vezano za obradu vaših osobnih podataka možete dobiti upitom na adresu elektroničke pošte info@gardes.hr

Opoziv privole također možete podnijeti na istoj adresi. Obradi osobnih podataka u ove svrhe možete se u svako doba usprotiviti i opozvati danu privolu. Prihvaćanjem ove izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka potvrđujete da ste istu pročitali i razumjeli te dopuštate da Gardes Idee d.o.o. kao voditelj zbirke osobnih podataka obrađuje i koristi vaše osobne podatke u svrhu istraživanja tržišta, slanja informacija, ponuda i promidžbenih materijala.

Ovim putem izričito izjavljujete da imate više od 18 godina i da zakonski možete dati privolu za obradu osobnih podataka kako je to navedeno u ovoj izjava.

Suglasni ste da će Gardes Idee d.o.o., Potok 14, Zagreb, OIB: 38732950259 koristiti isključivo moju e-mail adresu u svrhu redovitog obavještavanja o aktivnostima, novostima, posebnim i regularnim ponudama. E-mail adresa se neće upotrebljavati u niti jednu drugu svrhu osim navedene.

Pristanak se može povući u bilo kojem trenutku slanjem Zahtjeva o povlačenju privole i korištenja osobnih podataka na e-mail adresu info@gardes.hr . U tom slučaju povlačenje privole vrijedi od trenutka slanja zahtjeva te ne utječe na zakonitost obrade podataka koja je prethodila slanju zahtjeva.

Postavke kolačića je moguće promijeniti u postavkama vašeg web preglednika. U slučaju deaktivacije kolačića postoji mogućnost da sve funkcionalnosti naše web stranice neće ispravno funkcionirati.

Zahvaljujemo na Vašem povjerenju i pažnji.

Prodavatelj i izdavač internet stranice gardes.hr je društvo Gardes Idee d.o.o. za usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Potok 14, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 081362294, osobni identifikacijski broj (OIB): 53170675134

Bankovni račun: Raiffeisen Bank, Zagreb
IBAN: HR3424840081135198885, BIC/SWIFT: RZBHHR2X, Temeljni kapital: 20.000,00 HRK uplaćen u cijelosti, Šifra djelatnosti: 4775

Članovi uprave: Kristian Ilijavec i KA2 usluge d.o.o.

Kontakt :  Tel : +385 1 3499 780  Email : info@gardes.hr

Potražite nas u bolje opremljenim ljekarnama

Isporuka na kućnu adresu u roku 2-3 radna dana

Besplatna dostava

Kontakt

Radno vrijeme web shopa : 0-24h

Radno vrijeme podrške : 09:00 – 17:00

Telefon : +385 1 3499 780

Email : info@gardes.hr

Pratite nas na društvenim mrežama

  

zadovoljnih kupaca